Privacy Policy

Polityka Prywatności


Zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności naszej, zwaną dalej polityką, która
wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o
użytkownikach kontaktujących się z nami i korzystających z naszych usług oferowanych
poprzez stronę www.totutaj.net.


Wypełniając obowiązek informacyjny Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) oraz
zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż
administratorem danych osobowych jest Patrycja Kuczyńska ToTu, z siedzibą:
ul. Piramowicza 4, 51-658 Wrocław ( zwanym dalej „Przedszkole ToTutaj” ).
Dane osobowe użytkowników przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z
zakresem udzielonej zgody i wymogami prawa polskiego.


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?


Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z pobytem dziecka w przedszkolu
na podstawie umowy podpisanej z firmą: Patrycja Kuczyńska ToTu, ul. Piramowicza 4,
51-658 Wrocław oraz w celach kontaktowych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest:
prowadzenie korespondencji z osobami, które napisały do „Przedszkole ToTutaj”
wykorzystując dane kontaktowe ze strony www.totutaj.net lub z fanpage Facebook
prowadzonego przez „Przedszkole ToTutaj”. Podanie danych kontaktowych w celu
kontaktu nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do wymiany korespondencji.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych innym odbiorcom o ile taki
obowiązek nie będzie wynikać z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do
państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a w
przypadku kontaktu przez okres wymiany wiadomości między Tobą a „Przedszkolem
ToTutaj” i będą przechowywane nie dłużej niż przez jeden rok od Twojego ostatniego
kontaktu z „Przedszkolem ToTutaj”, chyba że inne obowiązujące akty prawne wymagają
dłuższego okresu przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych. Twoje
dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie
sprzeciwu, chyba że inne obowiązujące akty prawne stanowią inaczej.
Przysługuje Ci prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia
okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18
RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21
RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub
chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
e-mail: kontakt@totutajprzedszkole.pl
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w naszych zasadach
ochrony prywatności, aby stale móc je dostosowywać do zmian w wymaganiach prawnych. Wszelkie zmiany w naszej Polityce Prywatności będą zamieszczane na nasze
stronie internetowej: www.totutaj.net
Wrocław dn. 02.01.2020.


Prywatność i ciasteczka w naszej witrynie
Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn
czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment Polityki prywatności odnoszący się
do tzw. plików Cookies.
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być
zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez
nasz serwer albo serwer Google.
Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu
preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki,
odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez
użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym
sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu
wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie
gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych
ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe
korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych na naszej stronie.
Wyłączenie ciasteczek nie powoduje braku możliwości przeglądania stron w naszych
witrynach.

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z
opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej
producenta Twojego urządzenia.
Wrocław dn. 02.01.2020.